4, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

చక్కని తల్లికి చాంగుభళా

రచన: శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య
రాగం: పాడి
తాళం: ఆది

చక్కని తల్లికి చాంగుభళా తన
చక్కెర మోవికి చాంగుభళా  || చక్కని ||

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా || చక్కని ||

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా || చక్కని ||

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా || చక్కని ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి